שירותי השמאות של חוליות 

 

משנת 2014 המשרד נותן שירותים מקצועיים, אמינים ואיכותיים בשלוש דיסציפלינות עיקריות – שמאות מקרקעין, שמאות רכוש וחקלאות ותכנון ערים.

 

כאן תוכלו להתעדכן במידע עזר נוסף הקשור לשמאות מקרקעין.

 

להלן חלק מתחומי פעילות המשרד:

 

 • שומות היטל השבחה (כולל שומות נגדיות בהליך שמאי מכריע וועדת ערר).
 • שומות לאומדן שווי מקרקעין לשוק הפרטי והציבורי.
 • שומות נגדיות להפחתת מס שבח, מס רכישה ותשלומים לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י).
 • שומות לאומדן ירידת ערך מקרקעין (כולל סע' 197).
 • שומות אומדן פיצויים בגין הפקעות מכוח חוק התו"ב, פק' הקרקעות, פק' דרכים וחר"מ.
 • חוות דעת מומחה לבתי משפט.
 • שומות לאומדן פיצויים מכוח תמ"א 37/ב (קו הגז בית קשת-ציפורי).
 • סקירת מצב תכנוני/סטטוטורי לפרטיים ויזמים.
 • יעוץ שוטף לעורכי דין בתחום המקרקעין ותו"ב.
 • טבלאות הקצאה ואיזון בתכניות איחוד וחלוקה.
 • שומות אומדן דמי שכירות/שימוש ראויים ודמי פינוי דייר מוגן.
 • שומות לאומדן כופר חניה.
 • שומות לפירוק שיתוף.
 • בדיקת כדאיות כלכלית ליישום תמ"א 38 ופרויקטים נדל"ניים.
 • שומות אומדן נזקים קונסטרוקטיביים וליקויי בניה.
 • חוו"ד נגדיות לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות.

 

להזמנת שירותי שמאות מקצועיים צרו אתנו קשר

שירותי משרד

שמאי מקרקעין בצפון

 

 

חוליות שמאות מקרקעין

 

הנדבך המקצועי ​הגבוה והאמין ביותר בתחום המקרקעין