היטל השבחה הוא מעין סכום המשולם ע"י בעל מקרקעין בגין אישור תכנית משביחה, הקלה או שימוש חורג במקרקעין שלו.

סכום זה מהווה 50% מההשבחה עצמה והוא נקבע בתוספת השלישית לחוק התו"ב, תשכ"ה – 1965.

 

שמאי מקרקעין היטל השבחה

שומת היטל ההשבחה נערכת בידי שמאי מקרקעין היטל השבחה מטעם ועדת התכנון ובניה. 

בעל נכס אשר נדרש בתשלום היטל השבחה רשאי לפנות ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין תוך 45 ימים מיום קבלת השומה בבקשה למנות שמאי מכריע בהתאם לתיקון 84 לחוק התו"ב ואז להגיש שומה של שמאי מטעמו (שומה נגדית).

באם המחלוקת היא על עצם החיוב בהיטל השבחה קיימת האפשרות לפנות לוועדת ערר מחוזית תוך 45 ימים. 

 

 

לקבלת הצעת מחיר עבור שמאות מקרקעין היטל השבחה לחצו כאן

 

 

 

הפחתת היטל השבחה

שמאי מקרקעין בצפון

 

 

חוליות שמאות מקרקעין

 

הנדבך המקצועי ​הגבוה והאמין ביותר בתחום המקרקעין