למה שמאי מקרקעין?

 

בטחון בעסקה: עסקה בנדל"ן מהווה עסקה מורכבת למדי, ובאותה מידה יקרה.

שתי העובדות האלו יוצרות עסקה המגלמת סיכון רב לצדדים בעסקה. הסיכונים מתבטאים בהרבה אספקטים, ובין היתר, רישומים לקויים בטאבו [כאן תוכלו להתעדכן ברישומי המקרקעין שלכם]

ליקויי בניה, חריגות בניה, שימוש בנכס שלא עפ"י היתר או תכנית, תכניות פוגעות וכו'.

בשל כל האמור, קיימת נחיצות רבה לערוך את העסקה הנדל"נית בליווי מקצועי ואמין של שמאי מקרקעין אשר ילמד את כל ההיסטוריה של הנכס, בין אם תכנונית, בין אם הנדסית ובין אם קניינית, ומזה יפיק מסכנות ברורות בנוגע לכל מרכיב משביח או פוגע אשר יהיה, ורק לאחר מכן לקבוע את השווי המהימן של הנכס בשומה מפורטת, נהירה ואמינה.

במקרה של אי ליווי שמאי משמאי מקרקעין מוסמך או שמאי חקלאי, בעסקאות נדל"ן חקלאיות, עלולים לצוץ, בדיעבד, גורמים שליליים כמוזכר לעיל אשר יכולים לפגוע בשווי הנכס באופן משמעותי, וכך להיחשף לסיכונים, לתביעות ולהפסדים ניכרים.

לאור כל האמור, חובה על כל אחד מהצדדים לקבל יעוץ שמאי מקצועי משמאי מקרקעין מוסמך בשומה כתובה וחתומה על ידו אשר תהווה תעודת הביטוח לפני רכישת ו/או מכירת כל נכס דלא ניידי אשר יהיה.

חוליות מעניקה שירותי שמאות מקצועיים כבר שנים רבות באזור הצפון, הזמינו כבר עכשיו שמאי מקרקעין בצפון של חוליות או שמאי בקריות לשירותי שמאות מקרקעין שיעניקו לכם את הביטחון המרבי בעסקאות הנדל"ן שלכם.

שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין בצפון

 

 

חוליות שמאות מקרקעין

 

הנדבך המקצועי ​הגבוה והאמין ביותר בתחום המקרקעין