פיצויי הפקעה

במדינת ישראל יש חוקים מנדטוריים מזמן השלטון הבריטי היוצרים קונפליקטים בין זכויות הקניין של הפרט לבין צרכי הציבור.

למרות המהפכה, החוקתיות לחוקי יסוד כבוד האדם וחירותו מניח החוק לרשויות המקומיות להפקיע קרקעות פרטיות לצרכי ציבור. ולעתים הן אף הופכות את הפקעת הקרקעות למקור הכנסה.

חוליות שמאות מקרקעין הנו משרד שמאים בקריות בעל ניסיון רב שירותי שמאות לחקלאים ואף לשמאות נזקים, בכתבה הבאה ננסה לענות על השאלות בתחום ולהסביר לכם איך שמאי מקרקעין מומלץ כמו חוליות יוכל לעזור לכם.

איזה פיצוי מגיע לבעלי הקרקעות ואיך הם יכולים להגן על עצמם? ומדוע אנו צריכים שמאי מקרקעין שיסייע לנו?

 

מהי הפקעה של מקרקעין?

החוק בישראל מעניק לרשויות המקומיות סמכויות מרחיקות לכת, ומתייחס אליהן כאל נאמני הציבור, כלומר ככאלו שטובת הציבור עומדת אל מול עיניהן. הפקעה של מקרקעין זו העברה כפויה של זכויות במקרקעין לצורכי ציבור. לצורך סלילת דרכים, שתילת גנים, ארגון שטחי נופש, וכל זאת תוך פיצויי בעל הקרקע באופן מלא או חלקי. הפקעת מקרקעין אינה נחשבת עסקה לפי סעיף 6 לחוק מקרקעין. הפקעה היא אקט קנייני ולא תכנוני.

האם תמיד הפקעת מקרקעין נעשית לצרכי ציבור? מי רשאי להפקיע קרקע ומי מאשר הפקעת מקרקעין?

במדינת ישראל הפקעת מקרקעין מתבצעת על פי מספר חוקים ומתבצעת על ידי הרשויות. הפקעת מקרקעין יכולה להתבצע באמצעות:

  • חוק פקודת קרקעות - בסמכות שר האוצר.
  • חוק תכנון ובניה - בסמכות ועדה מקומית על ידי.
  • חוק פקודת הדרכים ומסילות ברזל.
  • חוק המים - מעניק סמכות לחברת מקורות להפקיע שטחים לבעלותה כדי להוביל מים.
  • חוק העתיקות- מאפשר הפקעת קרקעות שיש בהן אוצרות היסטוריים ועתיקות.

מהו ההליך של הפקעת מקרקעין או כיצד נדע שהפקיעו לנו מקרקעין?

הליך ההפקעה מתחלק לשלושה שלבים, שבמהלכם מומלץ לקבל יעוץ ולווי מאיש מקצוע. יעוץ זה יחסוך לכם זמן יקר וכסף רב.

  1. שלב הכרזה

בשלב הראשון של ההכרזה יוצאת הודעה על הכוונה להפקיע מקרקעין. כאשר שר האוצר מתכנן להפקיע מקרקעין, מפרסמים ברשומות את התוכנית להפקיע מקרקעין, ונמסרות הודעות אישיות לבעלים ששמו רשום בפנקסי רישום המקרקעין. כמו כן מציבים הודעות ושלט על המקרקעין עצמם או בסמוך להם, רושמים הערה בטאבו, ומפרסמים הודעה בעיתון.

     2. תפיסת חזקה - משפטית ופיזית

לאחר פרסום ברשומות יוצאת הודעה המורה למי שמחזיק במקרקעין למסור את החזקה בהם לידי המפקיע במועד הנקוב.

    3.  שלב הקניה, העברת בעלות ותשלום פיצויים

זהו השלב הסופי בו בעלי המקרקעין מאבדים את הבעלות והזכויות על המקרקעין ואלו עוברים לידי הרשות המפקיעה.

 המאבק על הפיצויים:

בעלי מקרקעין אשר אין בידם לבטל את רוע גזרת ההפקעה- יכולים לערער כנגד גובה סכום הפיצויים שנקבע להם. כל רשות שמפקיעה נכס חייבת לשלם תשלום מלא לבעל הנכס למעט החלק שאינו חייב בפיצוי. חוק תכנון הבניה קובע כי יש לפצות רק על 60% משטח החלקה (באם יתרת החלקה הושבחה עפ"י הלכת רוטמן). לפי פקודת קרקעות ופקודת הדרכים ומסילות ברזל יש לפצות רק על 75% משטח החלקה (באם יתרת החלקה הושבחה עפ"י הלכת רוטמן). מטרת הפיצוי היא לאפשר לבעל הזכויות במקרקעין שהופקעו לקבל תשלום עבור טובת ההנאה בקרקע שנלקחה ממנו כך שבכספי הפיצויים הוא יוכל לשוב ולרכוש קרקע בערך כספי זהה לזו שהופקעה ממנו.

 

שמאי מקרקעין צפון חוליות

למשרד של חוליות שמאות מקרקעין בצפון ניסיון רב וידע עשיר בכל חוקי ודיני שמאות מקרקעין, כך שחוליות שירותי שמאות מקרקעין יכולים למקסם לנפקעים את סכומי הפיצויים המתקבלים מהרשויות המפקיעות.

צרו קשר עם חוליות שרותי שמאות מקרקעין בצפון.

שמאי מקרקעין בצפון

 

 

חוליות שמאות מקרקעין

 

הנדבך המקצועי ​הגבוה והאמין ביותר בתחום המקרקעין