הפחתת תשלומים למינהל

יותר מ-90% מהזכויות בקרקעות מדינת ישראל רשומות על שם המדינה. לאור זאת, חלק ניכר מעסקאות המקרקעין טומנות בחובן תשלומים שונים לרשות מקרקעי ישראל (המינהל) - הגוף האמון על ניהול קרקעות המדינה.

 

הערכת שמאי מס מקרקעין

נושא מס מקרקעין מהווה אלמנט חשוב בעסקת נדל"ן, ובמקרים רבים הוא משפיע על כדאיות העסקה או יוצר הפתעות לא רצויות לאחר שהעסקה נחתמת, עד כדי כך שעסקה שכביכול נראית מצוינת, מתבררת כעסקה כושלת ומפסידה.

גובה דרישות תשלום מצד רמ"י תלוי בגורמים רבים המרכיבים את הנכס, ומבלי להיכנס לפרטים הסבוכים אזכיר רק את סוגי התשלומים העיקריים:

  • דמי היתר – בעת שינוי ניצול ויעוד בנכס, בעת תוספת בנייה, או פיצול מגרש.
  • דמי הסכמה – בעת מכירת נכס לא מהוון.
  • דמי היוון  – בעת קניית זכויות בקרקע.
  • דמי שימוש בקרקע – בעיקר עקב חריגות בנייה ושימוש לא חוקי בקרקע.
  • דמי קניית בעלות (ע"פ הרפורמה החדשה).

ניתן להגיש השגה על שומת רשות מקרקעי ישראל, בדיוק כפי שניתן לערער על תשלום היטל השבחה וסוגי מיסוי מקרקעין אחרים, אך היא כרוכה בהליך שונה לגמרי משאר ההשגות.

עד תחילת שנת 2014 ניתן היה להגיש השגה באופן עצמאי ללא כל חוות דעת מלומדת, תוך 30 יום מרגע דרישת התשלום, ברם מפברואר 2014 השתנו פני הדברים.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1304, הגדירה את אופן הליך ההשגה על דרישת התשלום לרמ"י וקובעה כי ההשגה על שומת רשות מקרקעי ישראל חייבת להיות מלווה בחוות דעת של שמאי מקרקעין מוסמך, תוך שהיא גם מאריכה את הזמן בו ניתן להגיש את ההשגה ל-60 יום מרגע קבלת דרישת התשלום במקום 30 יום.

חשוב לציין כי הגוף המטפל בנושא אינו רמ"י, אלא יחידה השייכת לאגף השמאי הממשלתי, המוצגת כגוף מקצועי ואובייקטיבי היות והיא אינה חלק מרשות מקרקעי ישראל.

 

שמאי מקרקעין בקריות חוליות

לחוליות משרד שמאים בקריות ניסיון עשיר בהגשת שומות השגה וליווי מקצועי נגד רשות מקרקעי ישראל להפחתת התשלומים הנדרשים על ידי גוף ממשלתי זה.

 

לקבלת הצעת מחיר עבור שמאות מקרקעין לחצו כאן

 

שמאי מקרקעין בצפון

 

 

חוליות שמאות מקרקעין

 

הנדבך המקצועי ​הגבוה והאמין ביותר בתחום המקרקעין