הערכת שמאי מקרקעין הוא הגורם המקצועי היחיד המוסמך עפ"י חוק להעריך שווי מקרקעין.

לכן לפני כל עסקת רכישה או מכירה של נכס דלא ניידי חובה לפנות לשמאי מקרקעין מוסמך שייתן שומת הערכת שווי אמינה ומקצועית אשר תכלול מידע מקיף על הנכס, הרבה מעבר לשווי עצמו.

 

מה כוללת הערכת שמאי מקרקעין?

הערכת השווי כוללת בין היתר:

  • ניתוח מצב הזכויות בין אם מדובר בזכויות בעלות או זכויות חכירה לסוגיהן או שמה קיימים סיבוכים בבעלות הקיימת.
  • ניתוח המצב התכנוני בין אם מדובר בנכס עם זכויות בניה פנויות לניצול או אם בכלל מדובר בנכס עם מגבלות תכנון כל שהם.
  • ניתוח מצב הרישוי של הנכס בין אם מדובר בנכס אשר השימוש הקיים בו תואם את היתר הבניה או שמדובר בשימוש לא חוקי הנוגד את ההיתר או שמא הנכס מיועד להריסה.

הערכת השווי כוללת עוד הרבה דברים אחרים החשובים מאוד להיות שטוחים בפני הצדדים בעסקה עוד טרם כריתת ההסכם.

בעצם, שומת הערכת שווי לפני ביצוע עסקה במקרקעין מהווה פוליסת הביטוח היחידה אשר תחסוך מהצדדים הרבה הפתעות וסיכונים הגלומים בעסקת החיים.

 

המשרד אף נותן שירות לחקלאים המחפשים שמאי חקלאי שייתן להם הערכה מדויקת על הנכסים החקלאיים שברשותם.

 

 

הערכת שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין בצפון

 

 

חוליות שמאות מקרקעין

 

הנדבך המקצועי ​הגבוה והאמין ביותר בתחום המקרקעין